سرپرست معاونت توسعه مدیریت میراث فرهنگی گیلان منصوب شد

حسین میرزایی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رشت با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم شهرود امیرانتخابی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ حسین میرزایی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منصوب شد.

در سوابق کاری سرپرست جدید معاونت توسعه و مدیریت، مسئولیت امور شهرستانهای اداره کل، رییس اداره شهرستان رشت، مشاور کمیسیون فرهنگی شورای شهر و رییس هیئت شنای مرکز استان مشاهده می شود.

Share