دولت آینده یا نظامی اقتدارگراست یا سوسیالیست عدالت طلب

استاد دانشگاه گفت: دولت آینده یا دولت نظامی اقتدارگراست یا دولت اجتماعی که تفکر سوسیالیست عدالت طلب دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اصولگرایان و اعتدالیون خیلی امیدوارانه حرکت های انتخاباتی خود را برای آوردگاه ۹۸ و ۱۴۰۰ جلو می برند. اصولگرایان از الان مشغول تقسیم جایگاه ها بین خود هستند تا گروهی را وارد پارلمان و گروهی را وارد دولت آینده کنند. اعتدالیون همسو با روحانی به ویژه حزب اعتدال و توسعه نیز معتقدند «اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، همچون سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد می شود بنابراین مثل سال ۹۲ اصولگرایان میانه رو، اعتدالیون و اصلاح طلبان می توانند در هفته منتهی به انتخابات روی یک گزینه به ائتلاف برسند که آن گزینه با چندصد هزار رأی بالاتر از نامزد اصولگرایان پیروز میدان خواهد بود.»

اما سعید حجاریان قرائت دیگری دارد. او در وصف اصولگرایان می گوید: «اصولگرایان با اغراض سیاسی گمان می کنند، پس از زمین‌زدن روحانی دنیا را گلستان خواهند کرد اما اصولگرایان عاقل هم می دانند شرایط بعد از روحانی بغرنج تر است». همچنین هشداری هم به اعتدالیون می دهد که این قدر خوشبین نباشند چون اگر همین امروز صندوق رأی بیاورند، اقبال چندانی به آن نخواهد شد که این وضعیت مطلوب جریان تندرو اصولگرا است».

ابراهیم فیاض درباره به اظهارات حجاریان گفت: روحانی اصلاح طلب نیست و راست مدرن محسوب می شود اما اصلاح طلبان در سال ۹۲ و ۹۶ با او همراه شدند و حالا که می بینند روحانی شکست خورده، می خواهند هر طور شده فرار کرده و خود را از روحانی دور کنند.

وی درباره تحلیل خوشبینانه حزب اعتدال و توسعه به پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ افزود: کسی که شکست می خورد آرزو می کند، من این چیزی جز این تحلیل نمی بینم. دولت آینده یا دولت نظامی اقتدارگراست یا دولت اجتماعی که تفکر سوسیالیست عدالت طلب دارد.

این استاد دانشگاه درباره مصادیق رئیس جمهور دولت اجتماعی یادآور شد: مصداقش در گذشته می شود سیدمحمد خاتمی؛ خاتمی اول سوسیالیسم بود و در مقابل تفکر لیبرالی هاشمی رفسنجانی رأی آورد. الان هم مثالش بچه های عدالت طلب می شود، به طور روشن کسی همچون سعید جلیلی. جلیلی وارد راست سنتی و مدرن یعنی بازار و اتاق بازرگانی نشد بلکه بین مردم رفت.

وی با بیان اینکه از الان نمی توان به تحلیل انتخابات آینده نشست، افزود: بیشتر از آنچه بخواهم به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فکر کنم، به ماه های پیش رو فکر می کنم. تابستان پیشرو، تابستان داغی است. از الان خواسته و مطالبه اجتماعی دارد اوج می گیرد و این مطالبه اجتماعی هم جدی است.

فیاض درباره نحوه پاسخگویی به مطالبات اجتماعی اظهار کرد: باید مشارکت عمومی در حاکمیت بیشتر شود، تعداد کرسی های مجلس افزایش پیدا کند و جایگاه نخست وزیر به قوه مجریه برگردد تا جلوی این نوع عمل روسای جمهور گرفته شود. به جزء خاتمی، در دوره ریاست جمهوری هاشمی، احمدی نژاد و روحانی شاهد این رویه بودیم و نتیجه عمل این دولت ، تورم است. پیشنهاد می کنم دولت روحانی پیش قدم شود و از همین دولت، پست نخست وزیری به قوه مجریه برگردد.

Share