دبیر مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان گیلان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مصطفی سالاری، استاندار گیلان، آرش فرزام صفت به عنوان دبیر مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مصطفی سالاری در حکمی آرش فرزام صفت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان را با حفظ سمت به عنوان دبیر مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان منصوب کرد.

مجمـع مشترک توسعه اقتصادی استان با ترکیب اعضای کلیدی “ستاد اقتصـاد مقاومتی” و “کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیـد” بـه ریاسـت اسـتاندار و با عضـویت معاون اقتصـادی اسـتاندار، رئیس کل دادگستری، فرماندهی سپاه قـدس، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیران کل بازرسی، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های اجرایی حسـب مـورد، برگزار می گردد و در خصـوص طرح های فراگیر و همسان توسعه اقتصادی نظیر “طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان”، “طرح ساماندهی و بهره برداری چندمنظوره از آببندان هـا”، “طرح گیل پارک”، همچنین طـرح هـا و برنامه های سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و اشتغالزا در استان، تصمیم گیری می کند.

Share