حجت جذب با ۶ رای به عنوان شهردار انتخاب شد

جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب شهردار با حضور اکثریت اعضای شورا عصر روز دوشنبه (۱۷ دی‌ ماه) برگزار شد و حجت جذب با ۶ رای به عنوان شهردار انتخاب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب شهردار با حضور اکثریت اعضای شورا عصر روز دوشنبه (۱۷ دی‌ ماه) برگزار شد.

در این جلسه حجت جذب با ۶ رای اعضای شورای شهر رشت به عنوان شصت و ششمین شهردار رشت انتخاب شد.

رضا ساغری دیگر کاندیدای شهرداری رشت نیز ۴ رای به دست آورد. درحالیکه همانطور که پیش بینی میشد تیم ۶ نفره متشکل از حامد عبدالهی، احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، حجت جذب و محمدحسن علیپور به  جذب رای دادند و بهراد ذاکری نیز در اعتراض به روند انتخاب شهردار و نمایشی خواندن جلسه نام هیچ یک از کاندیداها را روی برگه ننوشت و به ذکر جمله «رشت شهری خسته اکتفا کرد».

گفتنی است امیرحسین علوی درباره علت ارائه برنامه حجت جذب درحالیکه شرایط لازم را برای کاندیداتوری نداشت، اظهار کرد: ۶ عضو شورا برای این کار اصرار کردند و اعتراض نسبت به این موضوع وارد است.

گفتنی است با توجه به اینکه حجت جذب از سابقه ۹ سال مدیریت میانی برخوردار نیست، ۶ عضو شورا با این انتخاب خود، شورای شهر رشت را در آستانه انحلال قرار دادند.

علی بهارمست پس از استعفای مسعود نصرتی طی این مدت به عنوان سرپرست شهرداری رشت مشغول فعالیت بود البته در این مدت حامد عبدالهی با ۶ رای اعضای شورای شهر رشت به عنوان شهردار رشت انتخاب شد اما وزارت کشور صلاحیت وی را برای شهرداری رشت تأیید نکرد.

 

Share