تخلفات نمایندگان در بررسی صلاحیت آینده آنها لحاظ می‌شود

کولیوند گفت: دقیقا توقع مردم درست است و چنانچه یک نماینده مجلس تخلف عرفی،‌ قانونی،‌ اداری و یا اخلاقی داشته باشد اولا برخی از آنها قابل رسیدگی است و به نظر من هم اصلا نباید اغماض کنند؛ همچنین در ادوار بعدی مجلس لحاظ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفتار و عملکرد اشتباه برخی نمایندگان از جمله نماینده سراوان و زمزمه‌هایی درباره نماینده ملکان آیا شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها نباید یک بازنگری صورت دهد،‌ اظهار داشت: به نظر من اکنون با حرکت چند نماینده نمی‌توانیم شورای نگهبان را زیر سوال ببریم و بگوییم مدیریت صلاحت شما به گونه‌ای بوده است که اکنون چند نماینده اشتباه کرده‌اند؛ خیر اینگونه نیست.

وی در همین رابطه افزود: برای موارد بعدی هم همینگونه است چرا که در موارد بعدی هم زمانی که فردی از کانل‌های متعدد رد و تایید صلاحیت شده است چه تضمینی هست که دو سال بعد اتفاقی نیفتد؟

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به هر حال ممکن است نماینده‌ای در دوره فعلی دچار خطا و اشتباهی شود بنابراین مردم توقع دارند در دوره بعدی برای بررسی صلاحیت او این اشتباهات و تخلفات نیز مورد بررسی قرار گرفته و لحاظ شود،‌ افزود: بله؛ آن که قطعا لحاظ خواهد شد.

کولیوند در ادامه عنوان کرد: دقیقا توقع مردم درست است و چناچه نماینده مجلسی تخلف عرفی،‌ قانونی،‌ اداری و یا اخلاقی داشته باشد اولا که برخی از آنها قابل رسیدگی است و به نظر من هم اصلا نباید اغماض کنند.

وی با بیان اینکه به هر حال نماینده مردم الگوی مردم و کشور است قرار نیست خدایی نخواسته با یک سری رفتار و کردار شخصی خود کل قوه مقننه را زیر سوال ببرد، گفت: همچنین در درجه دوم در ادوار بعدی مجلس شورای اسلامی این موارد و تخلفات باید مد نظر شورای نگهبان قرار بگیرد که اگر این شورا تاییده می‌دهد براساس نگاه به آینده و اینکه در گذشته این فرد چه نماینده‌ای بوده و در اظهارات و رفتار و اخلاق خود چگونه بوده است؛ لذا نظر بنده این موارد باید مدنر قرار گیرد.

Share