گزارش تصویری اهدای شاخه گل نرگس به پرستاران بیمارستان ۱۷ شهریور رشت

جمعی از اعضای هیئت روضات الحسین (ع) رشت با همراهی دو تن از اعضای شورای شهر به مناسبت روز پرستار در بیمارستان ۱۷شهریور رشت حاضر شده و با توزیع شیرینی و ۲۰۰ شاخه گل از آنها قدردانی کردند.

جمعی از اعضای هیئت روضات الحسین (ع) رشت با همراهی دو تن از اعضای شورای شهر به مناسبت روز پرستار در بیمارستان ۱۷شهریور رشت حاضر شده و با توزیع شیرینی و ۲۰۰ شاخه گل از آنها قدردانی کردند.

Share