انتشار صدای نمایندگان در جلسه با وزیر علوم، شرمساری بیشتری برای مجلس به بار می‌آورد

نماینده تهران با اشاره به حواشی پیش آمده درباره نماینده سراوان تاکید کرد: هفته گذشته در کمیسیون آموزش بعضی از نمایندگان رفتار به مراتب زننده‌تری با وزیر علوم داشتند که اگر صدای آنان منتشر شود شرمساری بیشتری برای مجلس ببار خواهد آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمود صادقی نماینده تهران در توییتر خود با اشاره به حواشی پیش آمده درباره نماینده سراوان نوشت:

«افکار عمومی از رفتار نامناسب یک نماینده مجلس با یک کارمند شدیدا آزرده است و هیچ توجیهی را نمی‌پذیرد؛ هفته گذشته در کمیسیون آموزش نیز بعضی از نمایندگان رفتار بمراتب زننده‌تری با وزیر علوم داشتند که اگر صدای آنان منتشر شود شرمساری بیشتری برای مجلس ببار خواهد آورد.»

Share