اراضی دولتی که در حریم شهرها قرار دارد باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان گفت: کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی که داخل محدوده و حریم شهرها هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  جلسه مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار، با هدف بررسی راهکارهای فنی مهندسی و قانونی جهت تملک اراضی ملی در محدوده و حریم شهرهای شهرستان رودبار و اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ۲۰ آیین نامه اجرایی آن جهت برنامه‌ریزی امور شهری و بهره مندی عموم از خدمات آن برگزار شد.

رسول حسین پور مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان تصریح کرد: کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که داخل محدوده و حریم شهرها می باشند، می بایست در اختیار وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان رودبار دارای هفت شهر رودبار، رستم آباد، توتکابن، منجیل، لوشان، جیرنده و بره سر است که با پیگیرهای صورت گرفته و با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان رودبار،زمین‌های ملی باقیمانده در داخل محدوده و حریم شهرهای ذکر شده به موجب قانون زمین شهری پس از تحویل و تحول و سیر روند ثبتی تعیین تکلیف و در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار خواهند گرفت.

گفتنی است در این جلسه که رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رودبار نیز حضور داشت تاکید کرد:تسریع در تحویل و تحول،در افزایش دقت در حفاظت از اراضی دولتی در شهرها و حفظ و حراست از حقوق بیت المال تاثیر بسزایی خواهد داشت.

Share