گزارش تصویری یادواره شهید میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی گیلان

همزمان با ۱۱ آذر یادواره شهید میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی گیلان در مسجد سلیمانداراب رشت برگزار شد.

همزمان با ۱۱ آذر یادواره شهید میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی گیلان در مسجد سلیمانداراب رشت برگزار شد.

Share