گزارش تصویری نواخته شدن زنگ آب در مدارس گیلان

زنگ آب امروز با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی در۲ هزار ۱۴۰ مدرسه ابتدایی گیلان به صدا درآمد. مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، مدیران کل آب و فاضلاب شهری و روستایی گیلان، معاون عمرانی استانداری گیلان و جمعی از مسئولان در این مراسم حضور داشتند.

زنگ آب امروز با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی در۲ هزار ۱۴۰ مدرسه ابتدایی گیلان به صدا درآمد. مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، مدیران کل آب و فاضلاب شهری و روستایی گیلان، معاون عمرانی استانداری گیلان و جمعی از مسئولان در این مراسم حضور داشتند.

Share