گزارش تصویری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در بندرانزلی

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در بندرانزلی با حضور یگانهای نظامی، تفنگداران و تکاوران دریایی برگزار شد.

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در بندرانزلی با حضور یگانهای نظامی، تفنگداران و تکاوران دریایی برگزار شد.

Share