گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان رشت

جلسه شورای اداری فرمانداری شهرستان رشت ظهر امروز با حضور مدیران شهرستان و به ریاست فرماندار شهرستان رشت برگزار شد.

جلسه شورای اداری شهرستان رشت ظهر امروز با حضور مدیران شهرستان و به ریاست فرماندار شهرستان رشت برگزار شد.

Share