گزارش تصویری تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی گیلان

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان “ماکان پدرام”به‌عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و جایگزین “علی خاوری”در این سمت شد. پدرام پیش از این مدیریت اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را برعهده داشت.

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان “ماکان پدرام”به‌عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و جایگزین “علی خاوری”در این سمت شد. پدرام پیش از این مدیریت اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را برعهده داشت.

Share