گام اول مجلس برای تشکیل ۲ وزارتخانه جدید

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های “رفاه و تأمین اجتماعی” و “کار و تعاون”، در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه(۱۱، ۱۳ و ۱۴ آذر) جلسه علنی دارد که در مهم‌ترین بخش‌ها قرار است طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی.

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم.

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم.

**گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

** گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی.

**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رد طرح دهیاری‌ها.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

**بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم.

**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم.

**گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان.

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم.

** گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون.

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

**گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور.

**گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها.

**گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی طرح حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان.

**گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بررسی الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

**گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

**گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف ( دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

**بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده.

**گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری.

**گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران.

**گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درباره چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار.

**گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن.

همچنین انتخاب دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ وکار (موضوع تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز در دستور کار بهارستان‌نشینان در هفته آینده قرار دارد.

Share