پدر دو شهید املشی دفاع مقدس به فرزندان شهیدش پیوست

پدر شهیدان محمد صادق و محمد باقر لطیفی اُمام امروز با حضور جمعی از قشرهای مردمی و مسئولان پس از تشییع در روستای میان محله املش، در قطعه والدین شهدای گلزار شهدای شهر املش به خاک سپرده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احسان اله لطیفی اُمام، پدر دو شهید دفاع مقدس به فرزندان شهیدش پیوست.

پدر شهیدان محمد صادق و محمد باقر لطیفی اُمام امروز با حضور جمعی از قشرهای مردمی و مسئولان پس از تشییع در روستای میان محله املش، در قطعه والدین شهدای گلزار شهدای شهر املش به خاک سپرده شد.

محمد صادق لطیفی فروردین ۱۳۶۱ در تنگه رقابیه و محمد باقر لطیفی، مرداد ۱۳۶۴ در اشنویه به شهادت رسید.

Share