پدافند غیرعامل باید در اولویت مدیران استان قرار بگیرد

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری گیلان با اشاره به نقش پدافند غیرعامل اذعان داشت: پدافند غیرعامل می تواند نقش موثری را در عملکرد مدیران استان داشته باشد که بنابراین همواره باید این موضوع در اولویت مدیران ما قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کارگاه آموزشی فرماندهی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور علی اوسط اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، رضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان، امیر محمدپور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان، مازیار سید نژاد مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان، معاونین فرمانداری های استان، بخشداران استان گیلان و اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی استان گیلان در سالن انصاری استانداری گیلان برگزار شد.

در ابتدا معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه همواره تهدیدات در زندگی انسان ها وجود داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک/چهارم جهان دستخوش تهدیدات شده است.

اوسط اکبری مقدم با اشاره به آسیب پذیری کشورهای در حال توسعه افزود: اغلب کشورهایی که آسیب پذیری در آن احساس می شود، کشورهای در حال توسعه می باشند که در حوزه های اقتصادی و انسانی دچار آسیب و چالش های مختلف هستند.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری گیلان با اشاره به نقش پدافند غیرعامل اذعان داشت: پدافند غیرعامل می تواند نقش موثری را در عملکرد مدیران استان داشته باشد که بنابراین همواره باید این موضوع در اولویت مدیران ما قرار بگیرد.

اوسط اکبری مقدم با اشاره به نقش رسانه ها در حوزه مدیریت بحران خاطرنشان کرد: همواره رسانه ها می توانند با انعکاس اخبار در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نقش موثری را ایفاء کنند.

در ادامه امیر محمدپور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با اشاره به منشاء تهدیدات بیان کرد: تهدید در واقع منشا بیرونی دارد و در اختیار نبوده و می توانیم فقط با آن مقابله کنیم، یکی موضوع تهدید است و دیگری تهدید و اثر آن که در واقع نتیجه جمع جبری تهدید و آسیب پذیری ها می باشد، جمع جبری این دو، ما را یا به سمت پایداری و یا ناپایداری و تزلزل می برد.

محمدپور با اشاره به تهدیدات انسان ساخت اظهار کرد: در تهدیدات انسان ساخت که به موضوع پدافند غیر عامل بر می گردد، اولین نکته این است که منشاء تهدید طبیعت نیست، بلکه انسان است و از ابزار دانش و علم برای به وجود آوردن تهدید استفاده کرد.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با اشاره به استفاده هوشمند از فناوری ها اذعان داشت: استفاده هوشمندانه از فناوری ها یعنی اینکه هم تهدید آن را ببینیم و هم فرصت آن را ، از فرصت آن بهره برداری کرده و با تهدید آن مقابله کنیم ،همه فناوری ها این گونه هستند چون علم و دانش محور کار است، آن ویژگی که در تهدیدات طبیعی وجود دارد در تهدیدات غیرطبیعی نیست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان نگاه پدافند غیرعامل را تخصصی دانست و گفت: نگاه سنتی در بحث پدافند غیر عامل به تهدیدات یک نگاه تخصصی است چون تهدیدات در حال تغییر هستند و تکنولوژی محور، تغییرات سرعتش زیاد است، در واقع ماهیت و چارچوب تهدید ثابت نمی ماند ، تهدید امروز با تهدید چند سال پیش کاملاً متفاوت است در سال های گذشته تهدید اصلی تهدید نظامی بود امروز ممکن است که تهدید نظامی تهدید اصلی نباشد و یا جزیی از تهدیدات و تهدیدات دیگری هم در کنار آن قرار گیرد.

محمدپور با اشاره به دو رسالت مهم پدافند غیرعامل اظهار داشت: حفاظت از زیرساخت ها و حفاظت از جان و مال مردم دو رسالت مهم پدافند غیرعامل می باشد.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با توجه به ماهیت کشاورزی استان گفت: در حوزه پدافند زیستی و چرخه ارتباط زیستی با شش حوزه انسان، دام، غذا، محیط، آب و نباتات در ارتباط هستیم که چرخه زندگی محسوب می شوند.

محمدپور تصریح کرد: برای پدافند زیستی باید تهدیدات را دسته بندی کنیم که در بخش اول تهدیدات طبیعی که به شکل طبیعی هستند و در بخش دوم تهدیدات تروریستی که دخالت های انسان را شامل می شوند و در بخش سوم کشور های متخاصم هستند که می توانند با ابزار زیستی تهدید ایجاد کنند که با توجه به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و موقعیت اکولوژی استان باید تهدیدات پیش روی این حوزه رصد و شناسایی کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان خاطرنشان کرد: وقتی تحول تهدید را کنترل می کنیم باید تهدید تخصصی هر حوزه را با نگاه تخصصی همان حوزه بشناسیم.

Share