نصب آبگرمکن‌های خورشیدی در چند روستای شهرستان رودبار

امیدی اظهار داشت: آبگرمکن‌های ۲۵۰ لیتری خورشیدی با هدف جلوگیری از قطع درختان برای هیزم بین ۳۸ خانوار جنگل نشین روستا‌های گرده لات، دگاسر و لایه توزیع و نصب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت: آبگرمکن‌های ۲۵۰ لیتری خورشیدی با هدف جلوگیری از قطع درختان برای هیزم بین ۳۸ خانوار جنگل نشین روستا‌های گرده لات، دگاسر و لایه توزیع و نصب شد.

امیدی افزود: ۲ میلیارد ریال هزینه خرید و نصب آبگرمکن‌های خورشیدی از اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد.

وی گفت: در صورت تابش مستقیم خورشید به مدت ۳ تا ۴ ساعت به صفحه خورشیدی این آبگرمکن‌ها خانوار‌ها می‌توانند تا سه روز آب گرم با دمای ۶۰ درجه داشته باشند.

Share