مهلت ۴۸ ساعته دادستان لنگرود به فروشگاه‌ها عرضه کننده ادوات صید و شکار

سید امین نجات، رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود اظهار داشت: دادستان لنگرود برای جمع آوری ادوات صید و شکار غیرمجاز از فروشگاه های شهر به آنان مهلت ۴۸ ساعته داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بنا به درخواست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود و حسب دستور دادستان شهرستان، به واحدهای صنفی عرضه کننده ادوات صید و شکار غیرمجاز اخطاریه ای مبنی بر جمع آوری آلات غیرمجاز صادر شد که بنا بر این اخطاریه ها فروشگاههای مذکور می بایست ظرف مهلت ۴۸ ساعت نسبت به موضوع عدم فروش ادوات مذکور نمایند.

سید امین نجات رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود با اعلام این خبر گفت: بر اساس پایش های مداوم این اداره، واحد های صنفی که از دستور دادستان و اخطاریه های صادره خودداری نمایند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

Share