مسوول امور بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

با ابلاغ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عادل باقر سلیمی، مسوول امور بیماری های خاص و راه اندازی مجتمع بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مسوول امور بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عادل باقرسلیمی، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مسوول امور بیماری های خاص و مسوول راه اندازی مجتمع بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

Share