انتصاب مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان

طی حکمی داداشی نیاکی به عنوان مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عبدالحسین داداشی نیاکی مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان شد.

داداشی نیاکی در سابقه کاری خود مدیرکلی دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری گیلان را در کارنامه دارد.

گفتنی است این سازمان یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی از تشکیل آن تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک،‌ تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.

Share