قیمت انواع نان به نرخ آزاد و یارانه‌ای در رشت+ جدول

مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار گیلان شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان به نرخ آزاد و یارانه‌ای در رشت هستیم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار گیلان شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان به نرخ آزاد و یارانه‌ای در رشت هستیم.

بر این اساس بربری ۶۰۰ تومان، سنگک ۷۵۰ تومان، لواش ۲۰۰ تومان و تافتون ۳۳۰ تومان بصورت یارانه‌ای نرخ‌گذاری شد.

همچنین نان بربری ۱۲۰۰ تومان، سنگک ۱۲۰۰، لواش ۳۰۰ و تافتون ۵۳۰ تومان به صورت آزادپز قیمت‌گذاری شد.

 

Share