طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در ماسوله رودخان، با مشارکت مردم اجرا می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن بر لزوم توجه به قوانین بالادستی تاکید کرد و گفت: تصمیمات و اقدامات همه ما باید همواره پشتوانه قانونی داشته باشد تا قابل دفاع باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست توجیهی «طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در ماسوله رودخان، با مشارکت مردم» با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری شهرستان فومن، مدیر و کارشناسان معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، رئیس منابع طبیعی فومن و مشاور طرح، در فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد.

حمید رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن با استقبال از اجرای این طرح گفت: با اجرای این طرح که به صورت پایلوت انجام می‌شود، ضمن ایجاد وحدت رویه و هم افزایی بین ادارات و دستگاههای دولتی در راستای کاهش مشکلات مردم، حفظ محیط زیست، حفظ بیت المال وانفال نیز گامهای بلندی برداشته می‌شود.

رضایی با بیان اینکه در اجرای این طرح باید همه جوانب را مدنظر قرار دهیم، افزود: ضوابط طرح های هادی روستایی، ایجاد زیرساخت ها مانند راه، آب، گاز وبرق به منظور توسعه شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به توجه همزمان به الزامات توسعه به منظور رفع نیازهای مردم از یک طرف و حفظ منابع ملی و محیط زیست از طرف دیگر، گفت: گاهی این دو در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند و ما در عین حفظ حقوق بیت المال و انفال باید به خواسته‌های به حق مردم در راستای ایجاد زیرساخت ها برای رشد و توسعه شهرستان توجه کنیم و مواردی نیز هر دو بخش آسیب دیده‌اند که امیدواریم اجرای این طرح بتواند اینگونه مشکلات را کاهش دهد و حل کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن بر لزوم توجه به قوانین بالادستی تاکید کرد و گفت: تصمیمات و اقدامات همه ما باید همواره پشتوانه قانونی داشته باشد تا قابل دفاع باشد.

رضایی ادامه داد: در اولین گام باید از دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط، دعوت بعمل آید تا در خصوص اجرای طرح بحث و تبادل نظر شود و نظرات وملاحظات قانونی آنها لحاظ شود و سپس وارد فاز اجرایی شویم.

وی در پایان اظهار کرد: در مرحله بعدی با دعوت از شوراها، دهیاران و سمن‌ها که بصورت قانونی فعالیت دارند می‌توان با جلب مشارکت آنها و اجرای درست این طرح، به اهداف آن دست یافت.

گفتنی است با توجه به اینکه بیشترین میزان رسوبات از ماسوله رودخان وارد تالاب انزلی می‌شود این طرح به صورت پایلوت در راستای احیای تالاب انزلی اجرایی می‌شود.

مدیریت جامع حوزه آبخیز شامل مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی است که بر مبنای ویژگی‌های طبیعی حوزه و با همکاری کلیه دست‌اندرکاران در حوزه‌های آبخیز تهیه و درقالب برنامه زمانبندی و موقعیت مکانی مشخص به اجرا در می‌آید.

پایداری و ارتقاء اکوسیستم‌های طبیعی در حوزه آبخیز، هم‌افزایی و همگرایی درون سازمانی و مجموعه سازمان‌ها مؤثر و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی جامع حوزه آبخیز و جلب مؤثر مشارکت مردم در تحقق اهداف، توانمندی بهره‌برداران مجاز و جوامع محلی و حضور فعال تشکل‌های آنان در فاز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی طرح‌های مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، توسعه پایدار و نظام‌مند منابع مالی، انسانی، اجتماعی و فیزیکی و سرمایه‌های طبیعی حوزه‌های آبخیز، ارتقاء بهره‌وری و شاخص‌های پایداری در حوزه‌های آبخیز، عملیاتی شدن برنامه تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در مقابل تنش‌های ناشی از مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی و استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی در حوزه‌های آبخیز و ایجاد پایگاه اطلاعات برای هر حوزه آبخیزاز اهداف این طرح ملی است.

Share