طرح شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری رشت تصویب شد

طرح شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری با تشکیل کارگروهی متشکل از حاجی پور، رسولی، رمضانپور، زاهد و ذاکری به تصویب رسید.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد رمضانپور نرگسی در مورد طرح شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری اظهار کرد: اعتقاد بنده این است که از پایه های دمکراسی شفافیت است و شفاف سازی به لحاظ نظری در سه بخش دیده میشود که یکی از آنها شفاف سازی اطلاعات است.

وی ادامه داد: شفاف سازی اطلاعات سبب میشود که مردم از تصمیمات مسئولان آگاهی و به اطلاعات سازمانی دسترسی داشته باشند.

رمضانپور اظهار کرد: بخش دیگر شفاف سازی مدیریتی است و در این بخش چیزی از مردم پنهان نخواهد ماند و مهمترین بخش شفافیت در پاسخگویی است.

این عضو شورا با اشاره به اینکه عدم شفافیت سبب کاهش کیفیت در کارها می‌شود، گفت: متاسفانه امروز فساد به یک شکل سیستماتیک رسوخ کرده است و شفافیت سبب خواهد شد که فساد در سازمانها کم شود.

رمضانپور تاکید کرد: مردم حق دسترسی به بسیاری از امور مربوط به شهرداری دارند و این یک حقوق شهروندی محسوب میشود.

در بسیاری از قراردادهای شهرداری شبهاتی وجود دارد

بهراد ذاکری در رابطه با دستورجلسه اظهار کرد: آنچه امروز مدیریت شهرداری با آن مواجه است عدم اعتماد مردم به این مجموعه است و این طرح سبب میشود که این اعتماد به شهرداری برگردد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از قراردادهای شهرداری شبهاتی وجود دارد، گفت: با اجرایی شدن این طرح امید داریم به مبالغ پرداختی و اتفاقاتی که در پروژه ها رخ میدهد به صورت مستقیم نظارت داشته باشیم.

ذاکری در پایان اظهار کرد: با اجرای این طرح می‌توانیم گام بزرگی در جهت توسعه شهری برداریم.

اذعان به وجود رانت و فساد در شهرداری

محمدحسن عاقل منش دیگر عضو شورا نیز اظهار کرد: متاسفانه دلالانی در شهرداری حضور دارند که با داشتن اطلاعات پروژه، فسادهایی را به وجود می آورند.

وی با بیان اینکه در داخل شهرداری رانت هایی صورت می‌گیرد، گفت: با اجرای این طرح مردم به اطلاعات پروژه‌ها دسترسی خواهند پیدا کرد و امیدوارم با تصویب این طرح و اجرایی شدن آن گام موثری در بحث شفافیت برداشته شود.

تصویب طرح شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری

فرهام زاهد عضو دیگر شورا با بیان اینکه سال گذسته این طرح در شورا مطرح شد اما رای نیاورد، گفت: خوشحالم که بار دیگر این بحث شفافیت در شورا مطرح شد و مهمتر از تصویب این طرح، اجرایی شدن و صیانت از آن است.

وی با بیان اینکه از مهمترین مصوبات شورای پنجم این طرح خواهد بود، افزود: برگرداندن اعتماد مردم در گروی اجرای این طرح خواهد بود.

حاجی پور دیگر عضو شورا در مورد این لایحه گفت: با اجرایی این طرح خیلی‌ها متضرر می‌شوند و کارهای را انجام می‌دهند تا این طرح را خراب کنند و باید تیم بسیار قوی برای نظارت و صیانت از آن تشکیل دهند و باید طوری کار کنیم در اجرای این طرح کمترین غلط را داشته باشیم.

گفتنی است این طرح با تشکیل کارگروهی متشکل از حاجی پور، رسولی، رمضانپور، زاهد و ذاکری به تصویب رسید.

Share