شهردار سابق رشت جانشین رییس سازمان شهرداری‌های کشور شد

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی حکمی دکتر مسعود نصرتی را به سمت جانشین رییس این سازمان منصوب نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی حکمی دکتر مسعود نصرتی را به سمت جانشین رییس این سازمان منصوب نمود.

متن حکم جمالی نژاد در خصوص انتصاب مسعود نصرتی به شرح ذیل است :

” نظر به درایت، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در امور عمران و توسعه امور شهری و روستایی و با عنایت به بند ۸ ماده ۱۲ اساسنامه، بموجب این حکم با حفظ سمت بعنوان جانشین رئیس سازمان منصوب می شوید.

پیگیری امور مربوط به مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاریها، تامین منابع مالی پایدار، تمهید و پیش بینی روشها و مکانیسم های نوین وعلمی برای نظارت و ضابطه مند نمودن فعالیت ها و عملکرد آنها، توجه خاص به مسائل ایمنی با گسترش و تجهیز پایگاه های آتش نشانی و ادوات و تجهیزات مدرن، برنامه ریزی برای توانمند نمودن شهرداریها با بازنگری در ساختارهای سازمانی و با هدف چابک سازی آن، توجه ویژه به تقویت نقش دهیاریها در اداره امور، برنامه ریزی برای توسعه و بسط خدمات دولت الکترونیک، ترویج حمل و نقل عمومی از طریق تجهیز و تقویت ناوگان های اتوبوسرانی و قطار شهری از جمه مواردی است که انتظار دارد نسبت به پیگیری و تحقق آن با رعایت ضوابط و مقررات اهتمام فرمائید.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله ضمن هماهنگی لازم با اینجانب از خداوند متعال مسئلت دارد.”

شایان ذکر است دکتر مسعود نصرتی هم اکنون معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است و پیش از این شهردار شهرهای قزوین و رشت بوده است.

Share