سونامی تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان

با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یک سرپرست معاونت و چهار سرپرست شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محمد رستم پور عضو هیات علمی دانشگاه، سرپرست معاونت امور فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

پیش از این دکتر افشین شفقی، مسوولیت این مهم را عهده دار بود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان رودسر، سیاهکل، املش و شفت منصوب شدند

با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در احکامی جداگانه دکتر آرش یوسفی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان رودسر، دکتر محمدرضا شیری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان سیاهکل، دکتر الهام عاشوری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان املش و دکتر سید مهدی سلیمانی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شفت منصوب شدند.

Share