رقابت سه نفر برای مدیرکلی بنادر و دریانوردی استان گیلان

از سه چهره شاخص به عنوان جانشین حسین چراغی مدیرکل فعلی بنادر و دریانوردی استان گیلان نام برده می‌شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با قطعی شدن تغییر حسین چراغی از مدیرکلی بنادر و دریانوردی استان گیلان، این سازمان مهم اقتصادی در استان گیلان به زودی مدیرکل جدید خود را خواهد شناخت.

از حمیدرضا آبایی مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرکل سابق دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، علیرضا محمدی کرجی‌ران مشاور مدیرعامل و مدیر کل سابق امور بندری سازمان و همچنین علی خدمتگزار مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به عنوان سه گزینه جانشینی چراغی نام برده می شود.

اگرچه خدمتگزار و کرجی‌ران گیلانی هستند اما حمیدرضا آبایی از شانس بیشتری برای تصدی مدیرکلی بنادر و دریانوردی استان گیلان برخوردار است.

Share