دستگیری ۱۱ نفر به جرم حفاری غیر مجاز در شهرستان‌های رودسر و املش

۷ نفر از عوامل حفاری غیر مجاز اشیاء عتیقه در شهرستان رودسر و ۴ نفر از عوامل حفاری غیر مجاز اشیاء عتیقه در شهرستان املش دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۷ نفر از عوامل حفاری غیر مجاز اشیاء عتیقه در شهرستان رودسر دستگیر شدند.

بنا به گزارش های محلی مبنی بر حفاری غیر مجاز ۷ نفر به قصد تحصیل اشیاء عتیقه دربخش اشکورات شهرستان رودسر، نیروهای پایگاه حفاظتی با هماهنگی حوزه انتظامی این شهرستان به محل اعزام شدند و پس از رویت این افراد و تعقیب و گریز توانستند این افراد را دستگیر کنند.

خاطر نشان میگردد پرونده این افراد برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان رودسر ارجاع شده است.

دستگیری عوامل حفاری غیر مجاز در شهرستان املش

۴ نفر از عوامل حفاری غیر مجاز اشیاء عتیقه در شهرستان املش دستگیر شدند.

بنا به گزارش های محلی مبنی بر حفاری غیر مجاز ۴ نفر به قصد تحصیل اشیاء عتیقه دربخش پایگاه حفاظتی کجید شهرستان املش، نیروهای پایگاه حفاظتی با هماهنگی حوزه انتظامی این شهرستان به محل اعزام شدند و پس از رویت این افراد و تعقیب و گریز توانستند این افراد را دستگیر کنند.

خاطر نشان میگردد پرونده این افراد برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان املش ارجاع شده است.

Share