حسین انتظامی نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات شد

حسین انتظامی با کسب ۹۵۹ رای، به عنوان نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرحله دوم از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات بین ۹۰نفر از مدیران مسئول متقاضی حضور در هفدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات برگزار شد.

انتخابات الکترونیکی هیات نظارت بر مطبوعات که مرحله دوم آن یکشنبه ۱۱ آذر با حضور ۱۷۱۹ نفر (مشارکت ۵۰.۳ درصدی) برگزار شد، دقایقی پیش به پایان رسید.

حسین انتظامی مدیرمسئول نشریه فارغ التحصیلان با تعداد ۹۵۹ رای و کسب ۵۵.۷۹ درصد آرا، به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق نیز با تعداد ۵۳۸ رای و ۳۱.۳۰ درصد آرا در جایگاه دوم انتخابات الکترونیکی هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.

حسین انتظامی از سال ۸۳ به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات حضور داشته است.

Share