اقدامات آب و فاضلاب گیلان پس از تصویب تبصره سه در حوزه رشت شفاف سازی شود

فاطمه شیرزاد گفت: شرکت آب و فاضلاب موظف است اقداماتی که با بهره مندی از افزایش آب بهای مصرفی شهروندان رشت به منظور اجرای پروژه های عمرانی مختص به شبکه آب و فاضلاب شهروندان رشت انجام داده را به اطلاع اعضای شورا و شهروندان رشت رسانده و در این باره شفاف سازی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت با اشاره به تصویب تبصره سه به درخواست مدیران شرکت آب و فاضلاب گیلان و با هدف افزایش آب بهای مصرفی مشترکین رشت در دوران فعالیت شورای پنجم اظهار کرد: در تیر ماه سال جاری و پس از شروع فعالیت شورای پنجم رشت شرکت آب و فاضلاب گیلان درخواست تصویب تبصره سه را به منظور افزایش آب بهای مصرفی مشترکین رشت مطرح کرد.

فاطمه شیرزاد با بیان اینکه مخالف افزایش آب بهای مصرفی شهروندان رشت بودم افزود: علیرغم تمامی مخالفت های بنده این موضوع در صحن شورا و با موافقت برخی از همکاران شورایی تصویب شد و حال پس از گذشت چندین ماه از این اتفاق شرکت آب و فاضلاب موظف است اقداماتی که با بهره مندی از این افزایش قیمت به منظور اجرای پروژه های عمرانی مختص به شبکه آب و فاضلاب شهروندان رشت انجام داده را به اطلاع اعضای شورا و شهروندان رشت رسانده و در این باره شفاف سازی کند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران آب و فاضلاب گیلان با بهره مندی از این تبصره باید نسبت به اجرای پروژه های آب و فاضلاب برای مردم رشت اقدام کنند بیان کرد: به زودی و با دعوت از مدیران آب و فاضلاب گیلان میزان تحقق این موضوع بررسی می شود.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت افزود: با توجه به تحمیل افزایش آب بهای مصرفی شهروندان رشت بر اساس تبصره سه تمامی عایدات حاصل از آن باید صرف پروژه های عمرانی آب و فاضلاب مردم رشت شود و در غیر این صورت از ادامه اِعمال این تبصره جلوگیری خواهیم کرد.

شیرزاد به اجرای پروژه فاضلاب منطقه معلولین در روز شنبه توسط شرکت آب و فاضلاب گیلان اشاره کرد و گفت: قرار است مراسم کلنگ زنی این پروژه صبح شنبه در محله معلولین خیابان شهید انصاری رشت انجام شده و امیدوارم با همت بیشتر ، مشکلات آب و فاضلاب مردم محلات مختلف رشت به طور کلی برطرف شود.

Share