استاندار گیلان شب یلدا را در جمع کودکان بی سرپرست سپری کرد

دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان امشب با حضور در مرکز پسرانه نگهداری کودکان بی سرپرست هستی در فضایی صمیمی در جشن شب یلدای آنان شرکت و از آنان دلجویی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندارگیلان شب یلدا را در جمع کودکان بی سرپرست مرکز نگهداری پسرانه هستی سپری کرد.

دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان امشب با حضور در مرکز پسرانه نگهداری کودکان بی سرپرست هستی در فضایی صمیمی در جشن شب یلدای آنان شرکت و از آنان دلجویی کرد.

Share