استاد سمیعی گیلانی، صاحب قلم برتر در چهارمین دورۀ جشنواره نشان دهخدا شد

سه شنبه، بیست و نهم آبان‌ماه ۱۳۹۷، چهارمین دورۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگا‌ه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سه شنبه، بیست و نهم آبان‌ماه ۱۳۹۷، چهارمین دورۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگا‌ه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

کتاب تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی، اثر حسین جوادی، ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، نوشتۀ علی‌اصغر پورعزت و میر یعقوب سیّدرضایی، نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، به قلم عباس بازرگان و مسعود فراستخواه، برگزیدگان چهارمین دورۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور بودند.

همچنین در این دوره از جشنوارۀ نشان دهخدا جایزۀ قلم برتر به استاد احمد سمیعی (گیلانی)، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اختصاص یافت.

Share