گزارش تصویری گردهمایی اربعین در پیاده راه فرهنگی رشت

گردهمایی بزرگ اربعین در حسینیه شهداء پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.  

گردهمایی بزرگ اربعین در حسینیه شهداء پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

 

Share