گزارش تصویری همایش علمی ترویجی تهدیدات نوین سایبری

همایش یک روزه علمی ترویجی تهدیدات نوین سایبری  صبح امروز در سالن شرکت مخابرات گیلان برگزار شد.

همایش یک روزه علمی ترویجی تهدیدات نوین سایبری  صبح امروز در سالن شرکت مخابرات گیلان برگزار شد.

Share