گزارش تصویری همایش روز آمار در دانشگاه گیلان

صبح روز پنجشنبه ۳ آبان ماه ۹۷، “چهارمین همایش استانی آمار و برنامه ریزی” با حضور رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری گیلان، رابطین آماری دستگاه های اجرایی و صاحب نظران و دانشجویان در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.

صبح روز پنجشنبه ۳ آبان ماه ۹۷، “چهارمین همایش استانی آمار و برنامه ریزی” با حضور رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری گیلان، رابطین آماری دستگاه های اجرایی و صاحب نظران و دانشجویان در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.

Share