گزارش تصویری شب شعر دانشجویی آبانگان در رشت

شامگاه آبان ۹۷، با گذشت نیمی از فصل برگریزان پاییز، همایش شب شعر دانشجویی آبانگان به همت انجمن شعر و ادب ایما با حضور شاعر برجسته کشوری امید صباغ نو و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت برگزار شد.

شامگاه آبان ۹۷، با گذشت نیمی از فصل برگریزان پاییز، همایش شب شعر دانشجویی آبانگان به همت انجمن شعر و ادب ایما با حضور شاعر برجسته کشوری امید صباغ نو و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت برگزار شد.

Share