گزارش تصویری تجمع بزرگ اربعین حسینی در انزلی

تجمع بزرگ اربعین حسینی شهرستان بندرانزلی با حضور خیل مشتاقان اهل بیت برگزار شد.

تجمع بزرگ اربعین حسینی شهرستان بندرانزلی با حضور خیل مشتاقان اهل بیت برگزار شد.

Share