هنوز به یک دریافت و برداشت مشترک از توسعه نرسیده‌ایم|آزادی می تواند مهم تر از عدالت باشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با بیان اینکه انسان توسعه یافته باید انسان منظم باشد، گفت: قبل از اینکه ما فیزیک را توسعه یافته کنیم، بایستی تغییر در اندیشه ما ایجاد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، کیوان محمدی در چهلمین نشست تخصصی توسعه که با موضوع «جای خالی انسان در توسعه» در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد، با تاکید بر اینکه مفهوم توسعه باید به عنوان یک امر واحد در ذهن جامعه خصوصا مدیران جای بگیرد، اظهار کرد: هنوز به یک دریافت و برداشت مشترک از مفهوم توسعه نرسیده ایم.

وی برگزاری سلسله نشست های تخصصی توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را در راستای دستیابی به آن دریافت و برداشت واحد از مفهوم توسعه دانست و یادآور شد: این نشست ها در ابتدا برای برنامه ریزان امر توسعه برگزار می شد، اما با توجه به نیاز مدیران اجرایی به برداشت واحد از مفهوم توسعه، این نشست ها فراگیرتر برگزار می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، با اشاره به کتاب «توسعه یعنی آزادی» اثر آمارتیاسن، عنوان کرد: براساس دیدگاه نویسنده کتاب مذکور، ما نباید توسعه را یک مفهوم کمی صرف در نظر بگیریم، بلکه توسعه باید میزان برخورداری ما از آزادی تلقی شود. این دیدگاه انسانی به اقتصاد موجب شکل گیری انقلاب در عرصه توسعه شد.

محمدی، با اشاره به نقش ظرفیت های انسانی توسعه و رابطه مستقیم توسعه اقتصادی با افزایش آزادی، یادآور شد: آزادی می تواند مهم تر از عدالت باشد، زیرا اگر انسان بتواند در فرصت های متفاوت قرار گیرد و از همه امکانات جامعه استفاده کند، به عدالت رسیده است لذا براساس دیدگاه آمارتیاسن، آزادی هم هدف فعالیت های اقتصادی است و هم کاراترین ابزار رسیدن به رفاه اجتماعی.

این مقام مسئول، با بیان اینکه هیچگونه منع و محدودیتی برای بیان دیدگاه های توسعه ای قائل نیستیم، اضافه کرد: توسعه یک مفهوم انسانی برای انسان است و بی تردید انسان توسعه یافته باید انسان منظم باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ادامه داد: قبل از اینکه ما فیزیک را توسعه یافته کنیم، بایستی تغییر در اندیشه ما ایجاد شود. اندیشه منظم ما را آماده می کند تا فیزیک را با علم و حکمت منطبق سازیم.

وی سخن عالمانه و حکیمانه را مکمل امر توسعه دانست و یادآور شد: اگر سخنان عالمانه ما اثربخشی لازم را ندارد، نشان می دهد که حکیمانه سخن نگفته ایم. سخنان عالمانه و حکیمانه آمادگی توسعه یافتگی را در جامعه ایجاد می کند.

Share