نشست مدیران رسانه‌های گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

نشست مدیران رسانه های استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی پیش از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.

نشست مدیران رسانه های استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی پیش از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.

Share