فیلم| کارگردان ایرانی در بی‌بی‌سی فارسی دست ترامپ را رو کرد

بخشی از گفتگوی هاتف علیمردانی کارگردان فیلم «کلمبوس» با بی‌بی‌سی فارسی را می بینید.

بخشی از گفتگوی هاتف علیمردانی کارگردان فیلم «کلمبوس» با بی‌بی‌سی فارسی را می بینید.

Share