صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی مدیریت عالی و پیشرفته کسب و کار در انحصار وزارت علوم است

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان به نمایندگی از وزارت علوم می تواند، به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی بدون مجوز، مراکز و واحدهای متخلف را تعطیل و در صورت عدم تمکین موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان در خصوص غیرمجاز اعلام شدن فعالیت مرکز آموزش بازرگانی در گیلان و همچنین موسسه ماهان توضیحات تکمیلی ارائه داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی مدیریت عالی و پیشرفته کسب و کار، تحت عناوین مرسوم (DBA و MBA) در انحصار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در حال حاضر تنها مؤسسات آموزش عالی آزادی که از سوی این وزارتخانه اجازه فعالیت در استان گیلان دارند می توانند این دوره ها را برگزار کنند، بنابراین مراکز آموزشی و شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سایر سازمان ها دریافت کرده اند مجاز به برگزاری دوره های مزبور نیستند و برگزاری هرگونه دوره آموزشی با عناوین ذکر شده، حتی به نمایندگی از مؤسسات آموزشی سایر استانها، در استان گیلان خلاف قانون است.
همچنین هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان تنها مرجع تشخیص فعالیت های قانونی در حوزه آموزش عالی استان، می تواند به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی بدون مجوز، (موضوع مصوبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۷۳ هیأت محترم وزیران)، مراکز و واحدهای متخلف را تعطیل و در صورت عدم تمکین موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

Share