شیعه شدن یک شهروند آمریکایی در مسجد امام رضا گلسار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همزمان با آغاز ماه ربیع یک شهروند آمریکایی ایرانی الاصل در مسجد امام رضا(ع)رشت با خواندن شهادتین به دین مبین اسلام و مذهب شیعهتشرف یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همزمان با آغاز ماه ربیع یک شهروند آمریکایی ایرانی الاصل در مسجد امام رضا(ع)رشت با خواندن شهادتین به دین مبین اسلام و مذهب شیعهتشرف یافت.

Share