شکایت محیط زیست شفت از فردی که یک قلاده سگ را به ماشین خود بست

زمانی گفت: پس از انتشار تصاویری در فضای مجازی از شخصی که با خودرو اقدام به حیوان آزاری نموده بود و باعث جریحه دار شدن احساسات حامیان محیط زیست و تشویش اذهان عمومی گردید بلافاصله منجر به اقدام به دعوی حقوقی توسط اداره علیه وی گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی انتشار تصاویر حیوان آزاری که در آن شخصی که بوسیله خودروی خود اقدام به بستن یک قلاده سگ و کشیدن آن در جاده نموده بود اداره محیط زیست شهرستان اقدام به تشکیل پرونده حقوقی علیه وی نمود.

زمانی رئیس اداره محیط زیست شفت در این خصوص گفت: پس از انتشار تصاویری در فضای مجازی از شخصی که با خودرو اقدام به حیوان آزاری نموده بود و باعث جریحه دار شدن احساسات حامیان محیط زیست و تشویش اذهان عمومی بلافاصله منجر به اقدام به دعوی حقوقی توسط اداره علیه وی شد.

وی افزود: این اداره با هر گونه خشونت علیه حیوانات و حیوان آزاری برخورد می نماید و حیوان آزاری در فرهنگ ایرانی و اسلامی به هر شکل مذموم است و از عموم مردم بویژه علاقمندان به محیط زیست درخواست می نمائیم در صورت مشاهده هر گونه حیوان آزاری مراتب را به اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

Share