شصت و ششمین شهردار رشت انتخاب شد

جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب شهردار با حضور اکثریت اعضای شورا عصر روز دوشنبه ۱۴ آبان برگزار و شهردار رشت انتخاب شد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب شهردار با حضور اکثریت اعضای شورا عصر روز دوشنبه ۱۴ آبان برگزار شد.

در این جلسه با ۶ رای اعضای شورای شهر رشت حامد عبدالهی به عنوان شصت و ششمین شهردار رشت انتخاب شد.

حامد عبداللهی و جمشید رسایی به عنوان دو گزینه مطرح تصدی جایگاه مدیریت شهری رشت بودند.

علی بهارمست پس از استعفای مسعود نصرتی طی این مدت به عنوان سرپرست شهرداری رشت مشغول فعالیت بود.

این جلسه با حضور هر ۱۱ عضو همراه بود و حامد عبدالهی با ۶ رای( احمد رمضانپور، حجت جذب، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور و خودش) به عنوان شصت و ششمین شهردار رشت انتخاب شد.

جمشید رسایی ۴ رای به دست آورد و یک رای نیز سفید بود.

حامد عبدالهی شهردار سابق منطقه ۵ شهرداری رشت بوده و در سابقه کاری وی ریاست سازمان زیباسازی شهرداری نیز دیده می شود.

Share