سرپرست بیمارستان شهید انصاری رودسر منصوب شد

با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حسین باصره سرپرست بیمارستان شهید انصاری رودسر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حسین باصره، متخصص پاتولوژی به سرپرستی بیمارستان شهید انصاری رودسر منصوب شد.

پیش از این دکتر محمدرضا ایمانی عهده دار این مسوولیت بود.

گفتنی است بیماران از غرب مازندران به بیمارستان شهید انصاری رودسر مراجعه می‌کنند و از سوی دیگر وضعیت مدیریت این بیمارستان همواره مورد انتقاد مسئولان بوده است.

Share