دبیر جدید حزب کارگزاران سازندگی استان گیلان انتخاب شد

در این رای گیری که ۲۰ نفر از اعضاى حزب حضور داشتند با ۱۹ رای اسماعیل محمدی خواه به عنوان دبیر انتخاب و جایگزین محمد زالفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر امروز با برگزاری انتخابات حزب کارگزاران سازندگی استان گیلان، «اسماعیل محمدی خواه آستانه» به عنوان دبیر حزب انتخاب شد.

در این رای گیری که ۲۰ نفر از اعضاى حزب حضور داشتند با ۱۹ رای اسماعیل محمدی خواه به عنوان دبیر انتخاب و جایگزین محمد زالفی شد.

Share