حضور جهانگیری در دولت نمادین است | خروج جهانگیری از کابینه به نفع خودش است

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: جهانگیری با خروج از دولت می تواند بر عرصه سیاسی کشور به شدت تأثیرگذار باشد و فعال تر از الان ظاهر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی صوفی گفت: اصلاح طلبان از دولت جدا هستند، فقط به صورت نمادین آقای جهانگیری به عنوان معاون اول آنجا حضور دارد، در حالیکه تمام اختیارات از او سلب شده است بنابراین خروج او از کابینه حتما به نفع خودش است، ضمن آنکه با این اتفاق مشخص می شود نسبت آقای روحانی با اصلاح طلبان به کجا رسیده است و چقدر ضعیف شده است.

وی افزود: آقای جهانگیری در دولت سوخته است اما آقای جهانگیری چهره سوخته ای در عرصه سیاسی کشور نیست، او مواضع شفافی در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشت، شخصیت شناخته شده و صاحب نظری است و کاندیدای ریاست جمهوری هم بود و الان هم یک کاندیدای بالقوه برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ محسوب می شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: آقای جهانگیری اگر از دولت خارج شود خیلی راحت تر می تواند مواضع خودش را بیان و روشنگری و شفاف سازی کند، حتی می تواند بر عملکرد آقای روحانی تأثیر بگذارد.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات یادآور شد: اگر آقای جهانگیری از دولت خارج شود بیشتر می تواند تأثیر بگذارد تا به این شکلی که در داخل دولت حضور دارد. در مجموع معتقدم او با خروج از دولت می تواند بر عرصه سیاسی کشور به شدت تأثیرگذار باشد و فعال تر از الان ظاهر شود.

Share