توئیت ترامپ دقایقی بعد از اعلام تحریم ایران

رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تحریم ها علیه ایران توئیت زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تحریم ها علیه ایران توئیت زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

Share