تمامی جاده‌های کوهستانی گیلان باز است | تردد خودروها با زنجیر چرخ امکان پذیر است

از دیشب تاکنون در جاده اسالم-خلخال، سوباتان، رادار، حاچاقیا، ناو، لرزره، اسب هونی، ریک و شکردشت تالش ۲۵ سانتی متر و اولسبلنگاه، خریدول، سوئه چاله و شالما ماسال ۱۵ سانتی متر برف بارید و روستاهای سیاه کوه، تماجان، سرتربت، شهرسمام، باباجان دره و هلوچاک ماسال هم سفیدپوش شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بارش برف که از دیشب در مناطق کوهستانی تالش، ماسال و املش آغاز شده بود این مناطق را سفیدپوش کرد.

از دیشب تاکنون در جاده اسالم-خلخال، سوباتان، رادار، حاچاقیا، ناو، لرزره، اسب هونی، ریک و شکردشت تالش ۲۵ سانتی متر و اولسبلنگاه، خریدول، سوئه چاله و شالما ماسال ۱۵ سانتی متر برف بارید و روستاهای سیاه کوه، تماجان، سرتربت، شهرسمام، باباجان دره و هلوچاک ماسال هم سفیدپوش شد.

همه جاده‌های کوهستانی گیلان باز است و تردد خودروها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

برطبق اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان همه جاده های کوهستانی باز و تردد خودروها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

Share