تصاویر | کار جالب شهرداری تبریز برای لذت بردن مردم از پاییز

شهرداری تبریز در ۲۷ نقطه از کلانشهر تبریز طرح پاییزی را اجرا کرده. طرحی که در آن خیابان‌ها از برگ های زرد و سرخ پاک نمی شوند تا شهروندان چهره زیبای این فصل را بهتر ببینند.

شهرداری تبریز در ۲۷ نقطه از کلانشهر تبریز طرح پاییزی را اجرا کرده. طرحی که در آن خیابان‌ها از برگ های زرد و سرخ پاک نمی شوند تا شهروندان چهره زیبای این فصل را بهتر ببینند.

Share