تصاویری از تجمع بزرگ عاشورایی شهرستان لنگرود

عکس: ابوالفضل شکری

تجمع بزرگ عاشورایی شهرستان لنگرود در شب اربعین حسینی در مزار مطهر شهدای گمنام برگزار و از رسانه ملی به طور زنده و مستقیم پخش شد.

Share